Landlines                             Email

+91-11-64717748                              pusatravelsdel@gmail.com
+91-11-65665671

Addresses

Kolkata Head Office

G-3,12/4C/1, Prince Golam Hossain Shah Road,
Bikramgarh Kolkata-700032
pusatravelsccu@gmail.com

+91-8583932152
+91-8582850854
+91-8100450854

Delhi Office

B-220/1, Ground Floor, Savitri Nagar, Near Maruti Showroom
Malviya Nagar, New Delhi – 110017 (India)
pusatravelsdel@gmail.com

+91-9990125672
+91-9212307748
+91-8744858656
+91-844790118

 

Contact Form